آب بندی ترمیم مقاوم سازی وساخت مخازن بتنیآب بندی وساخت استخر وجکوزیابندی وبخشی از پروژه های
انجام شده دانشگاه اصفهاناجرای عایق نسل جدیداجرای ماستیک های گرم اجرا وسرداجرای مالات های ضداسید اسخر فجر اشراقتزریق و جلوگیری از فشار منفی آب
،چاله اسانسور،زیرزمین وچاهک


تایید پروژه های شرکت میرآب سازه اسپادانا
سایت رسمی ساب و نانو اجر و سنگ
اجرای عایق نانو و ساب انواع اجر و سنگ
برای ورود کلیک کنید